Veidlapas
Ūdens resursi
atgriezties
Nosaukums
Kods
Mērvienība / sainī (gb/bloki)
Cena bez PVN (Ls)

Bīstamo atkritumu uzskaite

7800

A4/Ž/80lpp

1

EUR 1,70

Ūdens resursu ieguves instrumentu uzskaites žurnāls

7802

A4/Ž/80lpp

1

EUR 1,70

Ūdens resursu ieguves netiešās uzskaites žurnāls

7801

A4/Ž/80lpp

1

EUR 1,70

atgriezties